Free songs

Sidekick Frank

een levende ondersteuning voor trainers & opleiders
Simulaties met acteur
Stel: u moet als opleider mensen vaardigheden bijbrengen. Of reflectie op gang brengen. Opdat u zich volledig zou kunnen focussen op uw rol, zoekt u iemand die via simulaties, illustraties of als anonieme deelnemer uw theorie in de praktijk kan brengen. Gentle Frank springt vlot in de huid van sidekick. U geeft aan en hij wordt het levend oefenmateriaal.

Een geschikte oefening (andere dan het rollenspel)
Gentle Frank heeft met heel wat trainers en coaches samengewerkt. Met het accent op samen. Hij overlegt vooraf (èn tijdens uw sessie) en zoekt voor u een geschikte oefening of werkvorm in functie van uw einddoel, het thema, de groepsgrootte en de beschikbare tijd. Hij kan de situatie goed beoordelen en is vertrouwd met een breed scala thema’s en oefeningen.

Als illustratie of leermoment
Is uw sessie theoretisch? Voelt u de behoefte om ze praktisch te illustreren? Of is het handig om concrete leermomenten in te bouwen? Dankzij Gentle Frank verhoogt de betrokkenheid van elke deelnemer, krijgt uw opleiding een duidelijke meerwaarde en onderscheidt u zich van collega-trainers.


Uw assessment op maat

Vanaf de voorbereiding tot en met het neerzetten van een geloofwaardige tegenspeler zorgt Frank ervoor dat u uw kandidaten kan evalueren op de vooraf afgesproken criteria. Precisiewerk dus.

“Een workshop met een delicate staart ... 
dank je wel omdat we zoiets ook gekund hebben !”